24 oktober 2005

#

Titel: Romanen om Olof
Författare: Eyvind Johnson
ISBN: 9100572276
Förlag: Albert Bonniers Förlag
Format: Kartonnage
Utläst (var, datum): Slottsgatan, 2005-10-17
BKTJD: 2612
Köpt: Adlibris
Köp: Adlibris / Bokus

Jag köpte Romanen om Olof efter Eriks svar i bok-memet. Strax efter det tog boken slut på förlaget (Erik är åtminstone medskyldig).

Jag har läst om boken att det är något av ett experiment av stream of conciousness, likt James Joyce:s Odysseus, men jag är inte helt övertygad. Visst är det en inre monolog, men ganska konkret förutom sagoberättelserna i varje del: Sagan om dimman och lungsoten, Sagan om Johanna, Sagan om Brasiliens land och Sagan om de själiska nöjenas och den andliga flärdens land eller Möte med Spanjorskan. Den sista sagan, som han själv skriver i ett efterord, tar en omväg kring verkligheten i drömmens form. Det var delen i hela romansviten jag uppskattade mest. Där finns verkligen tankens strömmar och associationens kreativitet. Och även om han säger att det inte är så är det lätt att läsa den som en feberdröm.

Passande i tiden skrev Anders Öhman en gästrecension på dagensbok.com i helgen om Romanen om Olof:

Olofs dilemma var till stor del även Eyvind Johnsons. På grund av faderns sinnesslöhet, som Eyvind Johnson först som medelålders förstod var stendammslunga, växte han upp som fosterbarn hos sin moster och hennes man. Det var inte bara det att han tidigt lärt sig att borta var hemma, och hemma borta. Han hade också ärvt föräldrarnas upplevelse av att leva i exil i Norrbotten. Fadern kom från Värmland och modern från Blekinge. När de träffades arbetade bägge vid den järnväg som drogs upp genom industrialiseringens Norrland och hamnade till sist utanför Boden, där de aldrig kände sig hemma.

dagensbok.com ”Romanen om Olof” av Eyvind Johnson (2005-10-22)

Sidospår

Man kan säga vad som helst om Amerika tämligen ostraffat, men till sist kommer man fram till, att USA:s styrka är den för närvarande enda fullviktiga garanten för vår egen trygghet. Om Amerika är starkt – och med Amerika Västeuropa – betyder det för oss här, att vi ännu har möjligheten till vårt folks självbestämmanderätt kvar. Ifall den styrkan mattas eller drar sig tillbaka i isolationism återstår oss det andra: att omfattas av, pressas in i en östlig världs intressen, att bli provinsen eller guvernementet Sverige i protektoratet Europa. Förebilden är de så kallade folkdemokratierna med så kallade folkdomstolar, inför vilka själva tanken på västerländsk demokrati betraktas som ett grovt brott, som lands- och statsfientlig verksamhet, värd dödsstraff. Bilden kan tyckas schematisk och onyanserad men den är inte gjord av drivande rök; den speglar aktuell europeisk verklighet.

Wikipedia Eyvind Johnson (2005-09-15)

Jag funderar på hur Eyvind hade sett på det där nu? Knappast på samma sätt i alla fall. Vårt folks sjävbestämmanderätt är ganska kraftigt beskuret med antiterroristlagar som knappast kommer från våra egna behov. Men kanske har han rätt ändå, för det är knappast Amerikas styrka som lett till detta. Och när den styrkan mattats av pressas vi in i en västlig världs intressen, att bli provinsen eller guvernementet Sverige i protektoratet Nato där den fria tanken betraktas som grovt brott, som lands- och statsfientlig verksamhet. Bilden kan tyckas schematisk och onyanserad men den är inte gjord av drivande rök, den speglar aktuell europeisk verklighet.

Publicerat: måndagen 24 oktober, 2005 klockan 17:54.

Kategori: 2652 böcker kvar.