12 september 2010

Paco Underhill What Women Want #2433

Titel What Women Want
Undertitel The Global Marketplace Turns Female Friendly
Författare Paco Underhill
Böcker kvar 2433

Vi pratade om Laura Mulvey och hennes teori om the male gaze, den manliga blicken, när jag pluggade filmvetenskap a long time ago in a galaxy far far away. Teorin om male gaze gör gällande att kvinnor på film bara är objekt, eftersom kamerans blick och därmed filmens blick är från den manliga betraktaren.

In cinema theory, Laura Mulvey identifies the Male Gaze, in sympathy with the Lacanian statement that ”Woman is a symptom of man.” what this means is that femininity is a social construct, and that the feminine object the object petit a, or the object of desire, is what constitutes the male lack, and thus his positive identity.

[…]

The theory suggests that male gaze denies women human agency, relegating them to the status of objects, hence, the woman reader and the woman viewer must experience the text’s narrative secondarily, by identifying with a man’s perspective.

Wikipedia Gaze 2010-08-25

Den där föreläsningen har påverkat mitt tänkande ganska mycket, även utanför filmkontexten. Särskilt delen där vi pratade om att även kvinnliga filmskapare filmar med the male gaze, för det är den manliga kontexten som satt reglerna för hur film är, ser ut och berättas. Det är inte svårt att expandera den tanken utanför hur vi bara ser på varandra.

Jag hoppades på något när Bokprat valde Paco Underhill:s bok What Women Want som tredje bok för social läsning. Jag hoppades på ett bredare perspektiv och en vidgad tanke. Det fick jag inte. Det jag fick var en tanke om hur mycket Paco Underhill har the male gaze. Hur mycket han ser på världen endast utifrån sitt eget och andra mäns perspektiv. Han talar om kvinnor och hur mycket världen förändrats kring dem genom att betrakta dem som objekt, inte som jämlikar. Själv skriver han I’ve flippantly described the project as just an aging guy talking about girls. Jo, just så. Ur ett manligt perspektiv, med en ton av att mena väl men helt utan att förstå.

Paco Underhill arbetar med sitt bolag Envirosell för att hjälpa företag att lättare få oss att köpa. Han har tidigare skrivit böckerna Why We Buy och Call of the Mall. Den här boken har han skrivit utifrån sitt arbete med att hjälpa företag bättre sälja mot kvinnor, den grupp som har störst marknadspotential eftersom den shoppingvärld han vistas i har störst möjlighet till avkastning, eftersom så lite är gjort. I inledningen skriver han:

We live in a world that is owned by men, designed by men, and managed by men—and yet we expect women to be active participants in it.

[…]

Women control not just a percentage of active income in the world—i.e., money they take home from their own jobs—but a large percentage of passive income, meaning family money, or money they’ve inherited.

What Women Want, l. 43

Delen som är mest intressant är den när han går igenom de amerikanska hemmen och deras omvandling, enligt Paco påverkad av kvinnans utökade medbestämmande. Men det är ju inte utan att de förändringar han tycker är så kvinnliga mest är precis som alla vill ha det.

Det har varit en långsam glidning, men kvinnors köpkraft har inte bara närmat sig, den har i många fall passerat. I Atlantic hittade jag en artikel i ämnet tidigare år:

Earlier this year, women became the majority of the workforce for the first time in U.S. history. Most managers are now women too. And for every two men who get a college degree, three women will do the same.

The Atlantic The End of Men 2010-07

I västvärlden har de traditionella mansyrkena försvunnit utomlands, de traditionella kvinnoyrkena finns kvar och är svåra eller omöjliga att flytta till låglöneländer. Kvinnor har bättre betyg när de går ur grundskolan, fler pluggar på universitet och får bättre studieresultat (det är först när de ska gå vidare till doktorandstudier som patriarkatet sätter stopp för dem) vilket gör dem mer meriterade för högstatusjobben.

Männen har haft makten över samhället länge nu, men makten är inte trogen, den följer pengarna. Alltså är det naturligt att kvinnor inte bara kommer komma ikapp, de kommer gå förbi.

Så naturligtvis är det intressant hur den nya köpkraften kan utnyttjas. Och visst finns det intressanta poänger i Paco Underhills bok, men den känns oftast mest fördomsfull och underutvecklad.

Det som varit bra med att läsa den boken är diskussionerna jag haft runt den, utanför läsningen:

  • Med min gamla chef Helena R om projektledarmerit och att ha att ha uppfostrat barn till vuxna individer
  • Om kvinnor och mäns förhållande till varandra med Lotta K
  • Och ständigt pågående med F

Men det gör tyvärr inte boken bättre.

Jag funderar nyfiket vidare på vilken vikt maktskiftet haft på hantverksyrkets uppsving de senaste åren, på tonårspojkars moderna och ångestfyllda kroppsuppfattning (male gaze?) och att kvinnor, generellt sätt, rimligtvis måste varit bättre än män eftersom de tagit sig fram ändå trots samhällets käppar i vägen.

Citat

To the male of the species, these doodads may seem unnecessary, but for the female, there’s an operational incentive: perhaps she’s thinking about creative, imaginative ways to manage paper, and about color as a tool to be able to communicate something essential about herself, and about the culture of her home environment.

What Women Want, l. 685

the average female breast has gone up a cup and a half from the 1950s, a statistic typically attributed to all the growth hormones we crank inside industrial chicken and beef.)

What Women Want, l. 2113

For most females, there’s no inconsistency involved in buying Toast of New York lipstick at a Revlon counter at a local chain drugstore. Alternately, they can head to Aveda for their shampoo and all-natural moisturizer, experiment with different shades of foundation at MAC, pick up a mascara wand at Walmart, and buy a pricey Swiss-made skin concoction, plus a canister of Vaseline at their local supermarket.

What Women Want, l. 2623

Apart from politics, female-friendly categories whip every other search term on the Internet.

What Women Want, l. 2883

In 2006, the Organization for Economic Cooperation and Development devised the Gender, Institutions and Development Database, which measures the economic and political power of women in 162 countries. With few exceptions, the greater the power of women, the greater the country’s economic success.

The Atlantic The End of Men 2010-07

Publicerat: söndagen 12 september, 2010 klockan 23:43.

Kategori: 2652 böcker kvar.